Fundacje

Ty też możesz pomóc!

Pomoc socjalna

Za pewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak ciężko zarabiać pieniądze na utrzymanie. Nie każdy jest w stanie utrzymać swojej rodziny, a nawet nie jest w stanie utrzymać siebie. W takich przypadkach najlepiej szukać lepszej pracy, lub wyjechać za granicę, lecz nie każdy może to uczynić. Dla takich przypadków przewidziana jest pomoc socjalna, lecz nie przysługuję ona każdej osobie. Jest to pomoc o którą trzeba się chwile starać, to samo jeśli chodzi o inne dofinansowania w ciężkich sprawach życiowych jak np. benefity. Jeśli sytuacja nie zostanie poparta odpowiednimi argumentami, będziemy mieli ciężko z otrzymaniem danych pieniędzy. W przeciwnym wypadku pieniądze mogłyby trafić do osób które ich nie potrzebują.

Zasiłki

Często sytuacja życiowa zmusza nas do starania się o różnego rodzaju zasiłki. Jest wiele instytucji i organizacji w których możemy starać się o zasiłek. Zazwyczaj dodatkowe pieniądze lub pomoc dostają osoby, które mimo szczerych chęci do pracy nie otrzymały jej, lub ich zarobki są tak mizerne że nie są w stanie zapewnić bytu rodziny. Każdy człowiek powinien starać się o zasiłki, który otrzymać można za pomocą gminy w której mieszkamy w tzw. MOPS-ach. Najczęściej dane pomoce społeczne są wypłacane w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, w przypadku braku członka rodziny zarabiającego najwięcej, w przypadku dużej ilości dzieci itp. Mimo wszystko o zasiłek, czy inną pomoc można próbować się starać w każdej sytuacji.

Spełnij marzenia z naszą fundacją

Dobroczynność wśród Polaków jest wbrew pozorom stosunkowo dobrze rozwinięta, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo sporą biedę społeczeństwa. Może właśnie dlatego zresztą wiele osób łatwo może się postawić w czyjeś sytuacji i chętnie wspiera nawet drobnymi kwotami uboższych. Główną formą tego typu pomocy są fundacje, przyjmujące darowizny, a następnie rozdysponowujące te środki pomiędzy potrzebujących. Często nie są to nawet pieniądze, tylko pomoc rzeczowa, czyli zakupy konkretnych przedmiotów, leków, czy innych najbardziej niezbędnych rzeczy dla danej osoby. Często już stosunkowo niewielka pomoc ze strony jednej osoby, po zsumowaniu kwot od kilku czy kilkunastu takich pomagających, potrafi spełnić naprawdę duże marzenia ludzi potrzebujących pomocy, chociażby takie, jak kupno komputera dla dzieci, czy też dofinansowanie do kosztownego leczenia, albo chociaż nawet zorganizowanie jeden raz wakacji dla dzieci, aby zobaczyły, że można żyć troszeczkę inaczej. Często nie są to obiektywnie duże koszty, a potrafią dość mocno odmienić życie biedniejszym osobom, często będąc impulsem do większych zmian.

Fundacja, a pożytek publiczny

Te dwa pojęcia są dość mocno połączone ze sobą, gdyż nawet od 2004 roku zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie istnieje takie pojęcie jak organizacja pożytku publicznego. Są to instytucje, których celem nie jest zysk, ale niesienie pomocy w różnej formie. Działania te powinny być zapisane w statucie, a do tego organizacja taka musi publicznie rozliczać się z zgromadzonych środków, a także ich wydawania, tak, aby każdy mógł zapoznać się ze sposobem wydawania pieniędzy przez daną fundację. Działania te są zwykle ukierunkowane na poprawę nie tylko losu poszczególnych osób, chociaż są oczywiście również takie fundacje, jednak zwykle wykonywane operacje są tak ukierunkowane, aby nieść pomoc jak najszerszej i największej grupie osób. Nic dziwnego, w końcu środków jest jak zwykle za mało, a potrzeb wiele, więc trzeba wykorzystywać dostępne pieniądze jak najoptymalniej. Czynności takie podnoszą jakość życia wielu osób, a często nawet ratują je przed wykluczeniem społecznym, czy jeszcze gorszymi krokami, więc warto pomagać.

Oddaj 1% podatku na naszą fundację

Jeśli jeszcze nie wybrałeś na co oddać swój jeden procent podatku, to zastanów się, czy nie zrobić tego na rzecz naszej fundacji. Te pieniądze i tak przecież oddasz na rzecz budżetu państwa, jeśli nie wybierzesz, a mogą posłużyć lepiej realizując nasze cele statutowe. Pomyśl chwilę o potrzebujących bliźnich, którym Twój prosty gest może znacznie się przysłużyć, a czasami nawet zmienić życie. Prowadzimy szereg działań pomagających w wyjściu z biedy, czy w przetrwaniu i podniesieniu standardu życiowego, począwszy od doraźnej pomocy materialnej w postaci finansowania posiłków dla dzieci, wyprawek szkolnych, aż po długofalowe programy aktywizujące, w postaci chociażby prowadzenia szkoleń zawodowych, ale także motywujących, czy potrafiących odzyskać pewność siebie. Jest to istotne, gdyż nasi podopieczni często popadają w marazm powodujący kompletną nieaktywność zawodową, emocjonalną i często nawet osobistą. Kończy się to popadnięciem w coraz gorszą sytuację, niemal bez szans na wyrwanie się bez pomocy z zewnątrz, którą my zapewniamy.

Fundacja jako sposób redukcji podatku

W naszym kraju istnieje wiele różnorodnych fundacji, jednak mało kto zdaje sobie sprawę z prawdziwych powodu powstania wielu z nich. Jak zwykle bywa, to, co oczywiste, niekoniecznie jest prawdziwe, a prawdziwych powodów i przyczyn trzeba szukać głębiej. Rozwiązania podatkowe są tak skonstruowane, że darowizny pieniężne na rzecz fundacji można odpisać od podatku, czy raczej od podstawy opodatkowania, a często też może służyć na inne sposoby, zmniejszające  należny podatek. Najprostszym sposobem jest transfer pieniędzy w postaci darowizny, a następnie wyprowadzenie ich jako wynagrodzenia władz fundacji, ewentualnie zlecenie drogich usług doradczych odpowiednim osobom. Trudno powiedzieć, czy jest to moralne, czy nie, gdyż jednak część środków jest używana na pomoc innym, a przecież lepsze to, niż nic, tym bardziej, niż gdyby miało trafić do budżetu państwa. Niemniej jednak faktem jest, niezależnie od wydźwięku moralnego, że fundacja to dobry sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla firmy.

Czy fundacje są bezinteresowne?

Działanie fundacji zwykle przynosi wiele dobrego, trudno jednak nie zapytać, czy nie są przy tym osiągane jakieś korzyści. Trudno tu wyrokować, czy to jest dobre, czy złe, gdyż przecież w końcu jeśli ktoś poświęca swój czas na pomoc innym, to tak samo musi mieć za co żyć, a nawet dobrze, gdyby otrzymywał za to wynagrodzenie. Nie dziwi zatem pensja wypłacana etatowym pracownikom fundacji, gdyż jest to dla nic praca jak każda inna, jednak inaczej sprawa wygląda w przypadku zarządu fundacji. Często zdarza się tak, że cała fundacja to przykrywka dla przekazywania w ten sposób środków w zamian za jakieś wsparcie, ilekroć zdarza się w końcu, że żona znanego polityka czy biznesmena prowadzi fundację, a darowizna na jej rzecz wpływa na decyzje podejmowane przez małżonka. Nie każda fundacja działa oczywiście w ten sposób, dlatego nie można przekreślać ich wszystkich od razu na starcie, gdyż możemy przez uprzedzenia odebrać szansę na pomoc potrzebującym osobom.

Czy fundacje są potrzebne?

Rola fundacji jest niesienie potrzeby osobom potrzebującym, jednak wielokrotnie można spotkać się z opiniami, że pracę wykonywaną przez fundacje powinno spełniać państwo. Zależy to ode podejścia, gdyż socjaliści będą twierdzić właśnie, że państwo powinno z podatków zbieranych od pozostałych obywateli zapewniać opiekę społeczną, a także wszelkie metody pomocne w wyjściu z biedy, narkomanii, różnych problemów losowych powodujących, że dana osoba popada w pętlę niemal bez wyjścia, a osoby o poglądach liberalnych będą twierdzić właśnie coś zupełnie przeciwnego, że państwo nie powinno mieszać się do życia obywateli w takim stopniu, a ewentualna pomoc powinna być dobrowolna ze strony zamożniejszych osób, które chcą w ten sposób spożytkować swój majątek. Trudno powiedzieć, kto ma rację, jednak prawda leży zapewne jak zwykle po środku, gdyż idealnych systemów nie ma wdrożonych, a taka doraźna pomoc często ratuje życie potrzebującym.

Rozliczenie podatku a 1%

Od szeregu lat podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego mają możliwość skorzystania z przekazania jednego procenta swojego podatku dochodowego należnego państwu na rzecz jednej z wielu istniejących fundacji wpisanych na odpowiednią listę. Nie jest to trudne, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rozliczenia rocznego podatku numer KRS wybranej fundacji a także jej nazwę, a od rok wystarczy zrobić tylko to pierwsze, a nasze pieniądze trafią automatycznie na konto odpowiedniej instytucji. Nie kosztuje to nas również nic, gdyż te pieniądze i tak trafiłyby do budżetu, tylko nie wybranej fundacji, a budżetu państwa. Warto korzystać z tej opcji, może wydawać się, że jest to niewiele, jednak w połączeniu z milionami innych osób robiącymi to samo, łączna kwota może być imponująca. Rośnie ona zresztą z roku na rok, gdyż coraz więcej osób jest świadomych tej możliwości i chętnie z niej korzysta. Wiele w tym zasługi samych fundacji, prowadzących intensywne kampanie informacyjne w tym kierunku.

Ile pieniędzy trafia z 1% podatku do fundacji?

Możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku dochodowego na konto jakiejś organizacji pożytku publicznego istnieje już od wielu lat, po raz pierwszy wprowadzona została w 2004 roku. Początkowo kwota przekazana w ten sposób nie była zbyt imponująca, gdyż zrobiło to niewiele ponad osiemdziesiąt tysięcy podatników przekazując łącznie nieco ponad dziesięć milionów złotych. Kwoty te jednak szybko rosły z roku na rok, głównie dzięki kampaniom informacyjnym prowadzonym przez różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, głównie przez fundacje. Znaczny przełom nastąpił w 2007 roku, gdy przekazywana kwota wzrosła niemal trzykrotnie, z nieco ponad stu milionów złotych aż do prawie trzystu milionów, natomiast w 2010 roku kwota ta osiągnęła już poziom czterystu milionów złotych, a ilość podatników korzystających z tego przywileju wzrosła do ponad dziesięciu milionów podmiotów. W sumie w ten sposób przekazano już ponad miliard sześćset milionów złotych na rzecz różnego rodzaju fundacji.

Pomoc dzieciom

Gdyby nie fundacje dzieci z zaawansowanymi chorobami zostałyby pozostawione same sobie. To właśnie fundacje, które się reklamują w telewizji pomagają takim osobom. Choroba to straszna rzecz. Nigdy nie wiemy kiedy może nam się przytrafić, ale co poradzić trzeba żyć dalej i starać się to robić jak najlepiej. Fundacja zbiera pienia adze na określony cel i przekazuje je chorym dzieciom. Jak to bywa w naszym kraju nie wszystkie fundacje będą działały zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Smutne jest to, że my wysyłamy sms, a tak naprawdę tylko niewielka część z niego trafia do osób potrzebujących. Fundacje trzeba utrzymać, zapłacić za lokal, samochody, opłacić prezesa czy dyrektora, a na szarym końcu jest ta biedna osoba, która czeka na pomoc. Smutne to, ale niestety często się zdarza. Dlatego nie wszyscy ufamy fundacją to z kolei przekłada się na pieniądze jakie im przekazujemy. Tak jest źle, a tak jeszcze gorzej i nie wiadomo co tu robić. Ludzie przecież potrzebują pomocy i nic sami nie zdziałają.

Fundacje dla zwierząt

W kraju, w którym nie ma już miejsc w schroniskach dla bezdomnych zwierząt powstaje fundacje, które starają się im pomagać jak tylko mogą. Nie jest to łatwe, bo nasz naród bardzo źle podchodzi do pomocy zwierzętom. Ludzie wychodzą z założenia, że lepiej jest pomagać ludziom, bo są więcej warci. Tutaj można polemizować, bo ludzie jak i zwierzęta są różni. Niekiedy można przypuszczać, że jedni z drugimi się zamieniają duszami. Powinniśmy wspierać takie fundacje, bo zwierzęta są tak samo potrzebujące jak ludzie. Niektóre z nich trafiają w takim stanie do fundacji, że to trudno opisać słowami. Nawet na zdjęcia człowiek nie może patrzeć w takim opłakanym stanie psy czy koty tam trafiają. Tylko dzięki pomocy osobom z dobrym sercem takie zwierzęta są wstanie wyjść z takiej opresji cało. Dopóki w Polsce nie będzie horrendalnych kar za znęcanie się nad zwierzętami dopóty takie fundacje będą potrzebne.  Jakie mamy podejście do ludzi takie mamy podejście do zwierząt. Polacy to bardzo okrutny naród pod wieloma względami.

Fundacja

Fundacja musi sama sobie radzić żeby się utrzymać i pomagać w tych sprawach, dla których została powołana. Każdy z nas może otworzyć fundacje o ile ma koncepcje komu pomagać. Nie będzie łatwo znaleźć pieniądze na prowadzenie. Nie każdego jest stać na to żeby wynajmować czas antenowy w telewizji. To już mogą robić tylko najbogatsze fundacje, których jak się okazuje w naszym kraju nie brakuje. Najważniejsze to stworzyć taką fundację, która będzie większość swoich dochodów przeznaczała właśnie na pomoc, a nie na swoje utrzymanie. Ludzie, którzy pracują w fundacji powinni pracować charytatywnie, a nie pobierać za wszystko pieniądze. Taka praca powinna być wielkim wyróżnieniem i wielką satysfakcja dla takich ludzi. Jak to jest w praktyce wie każdy.  Jeśli mamy takie możliwości powinnyśmy wspierać fundacje. Warto jest sprawdzić ich status i ogólnie założenia zanim zdecydujemy się na przesłanie większej sumy pieniędzy. Ratowanie życia ludzi czy zwierząt to naprawdę coś pięknego i bardzo szlachetnego.

Hospicja

Temat hospicjów jest raczej w naszym kraju przemilczany. Dopiero niektóre fundacje zajmujące się tym problemem nagłaśniają sprawę pokazując, że to naprawdę się dzieje. Ludzie cały czas umierają i nie ma dla nich najmniejszej pomocy. Z hospicjum niestety nie wychodzi się zdrowym to tylko kwestia czasu, że ktoś umrze. Otwierając fundację, która pomaga hospicjom można tym osobom pomóc w ich ostatniej drodze. Najgorsze są hospicja dla dzieci, bo ludzie mają problem pojąć jak to się dzieje, że te kilku letnie maluchy muszą tak cierpieć żeby ostatecznie odejść z tego świata. Życie niestety nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Wspierając takie placówki pozwalamy niektórym z tych osób spełnić ostatnie marzenie. Wyjechać na wakacje czy spotkać się z jakąś gwiazdą. To wiele nie kosztuje, a da wiele radości takie osobie. Tego typu fundacji jest bardzo dużo. Jedne są bardziej znane, a inne mniej. Nie ważne kto i gdzie ważne, że tacy ludzie mają pomoc od innych. Nigdy nie wiadomo czy my jej nie będziemy potrzebowali.

Dla dzieciaków

Najbardziej porusza nas temat pomocy dzieciom. To właśnie na tego typu fundacje co roku wpłacamy bardzo dużo pieniędzy. W telewizji ciągle ogłaszają się jakieś fundację, które proszą o wysłanie sms-a na podany numer telefonu. Jeden sms może nie zmienia świata, ale pomnożony przez tysiące osób już ma sporą moc. Jakakolwiek operacja jest bardzo droga, a nasz Fundusz Zdrowia niestety większości z nich nie pokrywa. Wtedy do akcji wkracza fundacja, która zajmuje się takimi przypadkami. Gdyby nie takie fundacje większość małych dzieci nie przeżywałby swoich pierwszych lat młodości. Dzisiaj nie ma reguły jeśli chodzi o choroby. Małe dzieci mają równie niebezpieczne choroby jak dorośli. To smutne, ale nic się na to nie poradzi. Jeśli są tylko jakieś możliwości to trzeba zrobić wszystko żeby uratować ludzkie życie.  Jeśli chcemy wesprzeć jakieś fundacje to sprawdzajmy dokładnie czym one się zajmują i jak wyglądają ich finanse. Nie ma co ukrywać, że niektóre z nich zajmują się zbieraniem pieniędzy głównie na swoje utrzymanie, a nie o to w tym wszystkim chodzi.

Pomoc dla zwierząt

Równie popularne są fundacje wspierające zwierzęta jak ludzi. Nie ma się co dziwić skoro w naszym kraju zwierze to rzecz, a nie istota ludzka. Kto widział schroniska dla zwierząt na pewno poczuł jak to jest być w takim miejscu. Psy, koty i inne zwierzaki skazane są tam praktycznie na śmierć. Większość z nich ma w oczach taki ból i żal jakiego nie da się opisać słowami. Coraz więcej ludzi wspiera przeróżne fundacje, które wspomagają schroniska dla zwierząt. Jest ich zdecydowanie za mało, a ich finanse powinny być większe. Fundacja zajmująca się danym schroniskiem daje pieniądze na leczenie, jedzenie i boksy czy budy. Psów nie ubywa tylko ciągle przybywa. Jedno z największych schronisk na świecie jest niestety w Polsce. Jest tam kilka tysięcy psów. To są szokujące dane, ale jeszcze bardziej szokujące jest zobaczyć te wszystkie psy. Nie mają osobnych boksów tylko żyją na jednym terenie w ilości osiemdziesiąt i więcej sztuk. Każdego miesiąca zagryzanych jest kilkadziesiąt psów. To jest naprawdę coś strasznego, ale to właśnie ludzie na to pozwalają.

WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest znana każdemu bez względu na to czy ma kilka lat czy kilkadziesiąt. Nie wszyscy popierają działalność tej fundacji, która raz w roku organizuje ogólnopolską zbiórkę pieniędzy. W ciągu kilkunastu godzin udaje się zebrać kilkadziesiąt milionów złotych, za które kupowany jest sprzęt ratujący albo wspomagający ludzkie życie. Osoby, które są przeciwne tego typu działalności nie muszą jej wspierać. Nie trzeba wrzucać pieniędzy do puszek, bo nikt nas do tego nie zmusza. Fundacja działa cały rok, ale tylko w styczniu jest o niej bardzo głośno. Wtedy wolontariusze wychodzą na ulice, a w telewizji mamy cały czas transmisję z tego wydarzenia. Licytowanie praktycznie wszystkiego co się tylko da, podliczanie pieniędzy. To jest niesamowity dzień, który większości z nas się podoba. Pomaganie innym jest bardzo proste, bo wystarczy wrzucić odpowiednią kwotę pieniędzy. Nic więcej nie musimy robić.  Fundacja działa z powodzeniem od kilkunastu lat i będzie działała o wiele dłużej.

W Polsce

Po zmianie ustroju w Polsce jak grzyby po deszczu powstają nowe fundację. Niestety trzeba być ostrożnym jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy na daną fundację, bo nie wszystkie działają po to żeby pomagać ludziom, a jedynie po to żeby nabijać swoje kieszenie. Nie jest tajemnicą, że wszystkie fundacje tak naprawdę tylko procent tego co zarobią przekazują dla potrzebujących. Reszta pieniędzy niestety idzie na obsługę, pensje i opłaty. Nikt nie mówi, że nie można z tych pieniędzy pokryć opłat za wynajęcie lokalu czy prąd, ale wypłacanie wysokich pensji czy premii to już lekka przesada. Widać niektórzy nie wiedzą czym powinna się zajmować prawdziwa fundacja i na czym taka pomoc powinna polegać. Fundacja z prawdziwego zdarzenia boryka się z problemami finansowymi, bo co zarobi to zaraz oddaje potrzebującym. Takich fundacji w naszym kraju trzeba szukać ze świecą. Szkoda, bo więcej osób miałoby okazji skorzystać z ich pomocy, a takich osób przybywa z dnia na dzień. Biednych i poszkodowanych jest mnóstwo osób.

Na świecie

Na całym świecie są zakładane nowe fundacje. Najczęściej robią to ludzie bardzo bogaci, albo bardzo sławni. Jest im o wiele łatwiej zebrać określoną liczbę pieniędzy na dany cel. Mają bogatszych znajomych i przyjaciół, dla których wyłożenie nawet kilku tysięcy dolarów nie jest jakimś wielkim problemem. Fundacja może pomagać przeróżnym osobom, które są chore czy biedne. Najważniejsze żeby trafiać do osób, które są naprawdę bardzo potrzebujące, a nie tylko na takie wyglądają. Oszustów niestety nie brakuje i wcale nie jest łatwo ich złapać. Był przypadek dziewczyny, która zgoliła głowę i brwi żeby zbierać pieniądze na swoje leczenie. Miała mieć raka, a była zwykłą oszustką. Niestety przez takie osoby patrzymy później na innych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Fundacja powinna dokładnie badać każdy przypadek z osobna. Osób potrzebujących jest bardzo dużo i na pewno znajdzie się ktoś kto potrzebuje jeszcze bardziej pieniędzy. Każda fundacja ma ustalone cele i ma ustalone pieniądze jakie jest wstanie na nie przeznaczyć.

Dla ludzi

Gdyby nie fundacje większość osób potrzebujących została by pozostawiona na pastwę losu. Nikt się nie interesuje takimi osobami i niestety żyją w cierpieniu, a czasami i głodzie. Wiadomo, że jeśli coś pójdzie nam w życiu nie tak to szybko się okaże kto jest naszym przyjacielem, a kto tylko był przy nas kiedy było dobrze. Nie zawsze mamy na tyle szczęścia żeby ktokolwiek pozostał przy nas. Wtedy z pomocą przychodzą fundację, których w kraju jest bardzo dużo. Zajmują się praktycznie wszystkim i trzeba na ten temat poczytać w Internecie żeby się dowiedzieć czy dana fundacja będzie odpowiednia do przypadku jaki mamy albo jaki znamy. Głośno było o mężczyźnie, który został sparaliżowany po skoku do wody i chciał poddać się eutanazji. Fundacja Anny Dymnej zajęła się tym człowiekiem i dzisiaj nie tylko jest pełen życia to jeszcze ma pracę w fundacji. Jak widać wszystko jest jak najbardziej możliwe tylko trzeba zacząć szukać pomocy. Jeśli sami się nie ruszymy to naprawdę nie ma co liczyć, że inni zrobić to za nas.

Pomoc dla zwierząt

Zwierzęta najbardziej potrzebujące są w okresie zimy. Wtedy najbardziej cierpią z powodu nie dożywienia i zimna. Jest wiele fundacji, które zajmują się właśnie takimi przypadkami. Wspierają schroniska dla zwierząt i dowożą niezbędną karmę, koce, a nawet za swoje pieniądze stawiają nowe budy. Pies też musi godnie żyć bez względu na to czy jest w naszym domu czy w schronisku. Ludzie, którzy zgotowali zwierzętom taki los powinny same spędzić zimę w schronisku. Może dotarłoby wtedy do ich pustych głów jak to wszystko wygląda. Kiedy codzienne walczy się o swoje życie i nigdy niewiadomo co będzie jutro. Takie fundacje zawsze mają największe problemy żeby się utrzymać i pomagać zwierzętom. Niestety ludzie nie chcą dawać im pieniędzy, a szkoda, bo to wiele by zmieniło. Zresztą nie trzeba dawać tylko kasy może to być żywność, która nie będzie się psuła, koce, kołdry i cokolwiek tylko jest wstanie uratować zwierzętom życie. Ich życie będzie zależało tylko od nas więc chociaż tego nie zepsujmy ten jeden jedyny raz.

Fundacje dla dzieci

Istniejące wszelkiego rodzaju fundacje dla dzieci są niezwykle cennym stowarzyszeniem, które to bywa bardzo potrzebne wszem i wobec. Zarówno małe dzieci, oraz takie, które są chore czasami po prostu są pod opieka fundacji, która to rozłożyła nad nimi skrzydła. Jest to naprawdę bezcenna pomoc zarówno dla tych małych pociech oraz ich rodziców, którzy to nie pozostają sami ze swoim problemem. Wszelkiego rodzaju fundacje dla dzieci po prostu opłaca się tworzyć, ponieważ pieniądze, którymi będziemy wówczas dysponować będą wydawane na konkretny cel, jakim jest nasze dobro narodowe, czyli dziecko, w które za wszelką cenę należy inwestować i mu pomagać, gdy tylko ma jakiekolwiek problemy chociażby te związane ze zdrowiem. Jednocześnie wspierając tego rodzaju stowarzyszenia możemy czuć się naprawdę wspaniałomyślnymi obywatelami, którzy po prostu działają w imię dobra. Rodzice chorych dzieci są pod niesamowitą opieką zapisując się do tego rodzaju fundacji, które to chronią i pomagają ich czasami nieuleczalnym pociechą.

Co wspierają fundacje?

Wszystkie fundacje, które kiedykolwiek powstały wspierają naprawdę spora ilość rzeczy oraz działań mających na celu wszelkiego rodzaju pomoc oraz opiekę nad czymś niezwykle istotnym. Należy pamiętać o tym, że istotą oraz główną i podstawową ideą właśnie tego rodzaju stowarzyszenia jest przede wszystkim pomoc oraz ochrona nad czymś, co jest niezwykle istotne oraz ważne. Głównie chodzi o ochronę naszego zdrowia czy środowiska, ale również o opiekę i pomoc społeczną, czy opiekę nad zabytkami. Na bardzo niezwykle istotne sprawy wszelkiego rodzaju fundacje również rozkładają skrzydła na cenny rozwój gospodarki i nauki, czy kulturę i sztukę oraz oświatę i wychowanie. Trzeba przyznać, że tak ogromny wachlarz wspierający wszelkiego rodzaju dziedziny zarówno naszego życia jak i zdrowia jest niezwykle wartościowy dla każdego obywatela danego państwa. Fundacje oferują wszelkiego rodzaju pomoc i zawsze działają w zgodzie z zasada udzielania istotnej oraz potrzebnej pomocy, której potrzebuje wielu.

Fundacje dla zwierząt

Wszelkie fundacje dla zwierząt znajdują się na całym świecie w ogromnych ilościach. Ich głównym zadaniem jest jak sama nazwa wskazuje pomoc wszelkiego rodzaju, która jest skierowana i nakierowana na zwierzęta, której tej pomocy od ludzi potrzebują. Często fundacje dla zwierząt wspierają finansowo schroniska, w których znajdują się zarówno psy jak i koty. Opłacają pokarm i leczenie chorego zwierzęcia, czyli właściwie robią wszystko to, takiemu psu czy zwierzęciu po prostu się należy, by mogło godnie żyć tak jak wszyscy. Stowarzyszenia dla zwierząt bardzo czynnie działają przez cały czas i da się to z pewnością zauważyć. Zarówno w telewizji, prasie, Internecie czy radio gdzie bardzo często ogłaszają się tego rodzaju stowarzyszenia pragnące pomagać zwierzętom w potrzebie. Osoby, które pracują w tego typu specjalistycznie nakierowanych fundacjach bardzo kochają zwierzęta i cały ich świat, który jest z nimi związany. Jest to naprawdę niezwykle cenne oraz wartościowe i bardzo sobie to powinniśmy chwalić.

Znaczenie fundacji

Fundacja to tego typu instytucja, która to jak wiadomo ma za zadanie pomagać wszelkiego rodzaju potrzebującym w zależności od tego, jakiego rodzaju jest konkretna fundacja. Wyróżniamy tego typu stowarzyszenia, które to pomagają osobom chorym, bezdomnym czy nawet zwierzętom często bezdomnym, które niestety nie mają się gdzie podziać, bo właściciel ich się nagle pozbył. Wszelkiego rodzaju fundacje posiadają określone środki pieniężne, którymi to dysponują i wydają na z góry ściśle określony cel, z jakim podążają i jakie sobie wyznaczyły. Znaczenie współczesnych fundacji jest naprawdę ogromne oraz spore. Tego typu stowarzyszenia, które powstały by ratować chore dzieci i wspierać ich w trudnych chwilach są naprawdę niezwykle zawsze niezawodne i należy się im ogromny medal za zasługi. Warto wspomnieć, ze na całym świecie jest mnóstwo ludzi, którzy to są objęci różnymi fundacjami z powodów, które to niestety narzucił na nich odgórnie los. Wspierająca funkcja tego rodzaju organizacji pozarządowej bywa, więc naprawdę bezcenna.